Ring og få et tilbud

Du er altid velkommen til at ringe og få et godt tilbud og en bedre service. Vi giver os god tid til dig og din forening

Ring nu på
70 20 59 57

Byggestyring er et forhindringsløb

Hver eneste forhindring i et typisk renoveringsforløb kræver stor erfaring, ellers falder man, og foreningens økonomi falder med.

Forarbejde med bestyrelse - endeligt projekt - beslutning på generalforsamling - fysisk udførelse på ejendommen. Der er mange faser at holde styr på.

I alle disse faser deltager Administration Danmark som rådgiver for foreningen. Projektets indhold diskuteres med bestyrelsen, påvirkninger på foreningens økonomi bliver undersøgt, materiale til generalforsamling bliver udarbejdet, og der deltages i møder under den endelige udførelse af projektet. Administration Danmarks byggestyring tilbydes til såvel projekter uden offentlig støtte som til projekter under byfornyelse.

Byggestyringen omfatter bl.a.:

• Udarbejdelse af beregninger/beslutningsgrundlag til bestyrelse og generalforsamling.

• Nødvendig bistand ved kontraktforhandlinger med teknisk rådgiver.

• Deltagelse i nødvendig mødeaktivitet med bestyrelse, teknisk rådgiver samt generalforsamling.

• Kapitalfremskaffelse via pengeinstitutter og realkreditinstitutter til brug for mellemfinansiering samt endelig finansiering.

• Administration af relevante tilskudsordninger, herunder kontrol af faktura(er) samt nødvendig tilretning til opfyldelse af lovkrav m.v.

• Tegning af nødvendige forsikringer i forbindelse med byggesagens gennemførelse.

• Betaling og særskilt bogføring af faktura(er) tilhørende byggesagen.

• Nødvendig rådgivning i øvrigt under hele byggesagsprocessen.

• Professionelt rådgiveransvar.

• Juridisk gennemgang af udbudsmateriale.

• Juridisk gennemgang af teknikeraftaler og entrepriseaftaler.

• Juridisk rådgivning i forbindelse med byggesagen.

• Rådgivning om nødvendige ændringer i foreningens vedtægter m.v.

Få et online tilbud

Du kan hurtigt få et online tilbud på administration af din ejendom... KLIK HER

Ekstra fordele

Som ny kunde hos Administration DANMARK får du ALTID GRATIS hovedrengøring af alle foreningens data. Det er god service!