Ring og få et tilbud

Du er altid velkommen til at ringe og få et godt tilbud og en bedre service. Vi giver os god tid til dig og din forening

Ring nu på
70 20 59 57

Vi er medlem af Ejendomsforeningen Danmark - så alle er i trygge hænder

Ejendomsforeningen Danmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. De varetager medlemmernes fælles interesser og vil, som ejendomsbranchens toneangivende organisation, være det naturlige omdrejningspunkt for den samlede danske ejendomsbranche.

Ejendomsforeningen Danmark arbejder for at:

- Styrke kendskabet til og anerkendelsen af branchens positive bidrag til udviklingen af det danske samfund.

- Der skabes incitamenter til at udvikle og forbedre alle typer af ejendomme.

- Ejendomsbranchen indgår som en naturlig og aktiv medspiller i den offentlige politiske dialog.

- Ejendomsbranchen er attraktiv for eksisterende og nye kunder, investorer og medarbejdere.

- Branchens virksomheder gennem innovation, uddannelse og produktudvikling kan imødekomme kundernes forskellige og skiftende behov.

- Ejendomsbranchen hele tiden er et professionelt erhverv, hvor branchens aktører løser deres opgaver i forhold til kunderne på et højt kvalitativt og etisk niveau.

- Foreningens medlemsservice udvikles i overensstemmelse med medlemmernes aktuelle og fremtidige behov for videndeling, uddannelse og forretningsudvikling.

 

Foreningens mærkesager:

- Boliglovgivningen skal moderniseres, og lejefastsættelsen skal ske på markedsmæssige vilkår.

- Der skal skabes incitamenter til at etablere flere energieffektive bolig- og erhvervsejendomme.

- Beskatningen på ejendomme skal reduceres.

- Erhvervslejeloven skal løbende opdateres, så den afspejler de aktuelle behov.

- De lovgivningsmæssige rammer for branchens finansieringsvilkår skal udvikles i overensstemmelse med medlemmernes behov.

- Der skal sættes fokus på den direkte sammenhæng mellem Danmarks økonomiske og erhvervsmæssige situation og udviklingen i efterspørgslen efter erhvervslokaler.

- Såvel politiske som forretningsmæssige beslutninger skal kunne hvile på et solidt datagrundlag om ejendomsbranchens faktiske forhold.

- Branchen kan tiltrække kvalificerede medarbejdere på alle niveauer.

Få et online tilbud

Du kan hurtigt få et online tilbud på administration af din ejendom... KLIK HER

Ekstra fordele

Som ny kunde hos Administration DANMARK får du ALTID GRATIS hovedrengøring af alle foreningens data. Det er god service!